ค้นหาโครงการบ้าน อื่นๆ ใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขายบ้านมือสอง ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขายบ้าน ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ,บ้านมือสอง ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ค้นหาพบ 8 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ นาดูน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 980,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาดูน
อุบล-ตระการ,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
980,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 23292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102351
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
คลังอาวุธ,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0880503109
รหัสทรัพย์ : 86888
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401902539
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เลี่ยงเมือง,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0804683922
รหัสทรัพย์ : 86891
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401902542
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 128 ตร.ว. ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เลี่ยงเมือง,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0880503109
รหัสทรัพย์ : 86887
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401902536
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เลี่ยงเมือง,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0804683922
รหัสทรัพย์ : 86890
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401902541
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0880503109
รหัสทรัพย์ : 86889
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401902540
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชยางกูร,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102851
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 394 ตร.ว. โครงการ หนองตอแก้ว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 394 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองตอแก้ว
เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85669
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102791
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี