ค้นหาโครงการบ้าน อื่นๆ ใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขายบ้านมือสอง ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขายบ้าน ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ,บ้านมือสอง ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ นาดูน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาดูน
อุบล-ตระการ,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 23292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102351
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชยางกูร,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102851
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 42.1 ตร.ว. ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 42.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ชยางวกูร,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92445
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102901
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สมเด็จ,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 106 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมืองอุบล,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102921
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี