ขายบ้านมือสอง ใน จ.ตรัง

บ้านมือสอง ตรัง

ค้นหาพบ 39 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24.9 ตร.ว. ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปะเหลียน
ตรัง
เนื้อที่ : 24.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตรัง-ปะเหลียน,ปะเหลียน,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 84954
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9204100431
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-2-42 ไร่ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังวิเศษ
ตรัง
เนื้อที่ : 3-2-42 ไร่
บ้านเดี่ยว
ร.พ.ชต้นโพธิ์-จิจิก,วังวิเศษ,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 84826
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9207100331
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 17.6 ตร.ว. ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ห้วยยอด
ตรัง
เนื้อที่ : 17.6 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เทศารัษฎา,ห้วยยอด,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83583
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9206100421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-17 ไร่ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 185,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 1-0-17 ไร่
บ้านเดี่ยว
ตรัง-พัทลุง,นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
185,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83437
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 148.8 ตร.ว. ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ย่านตาขาว
ตรัง
เนื้อที่ : 148.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตรัง-ปะเหลียน,ย่านตาขาว,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 24851
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9203100231
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 37.2 ตร.ว. ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 345,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ย่านตาขาว
ตรัง
เนื้อที่ : 37.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่าบันได,ย่านตาขาว,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
345,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23594
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9203100241
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 86.2 ตร.ว. ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 86.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เกาะปุด-ทุ่งค่าย,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101061
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 270 ตร.ว. ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 534,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ย่านตาขาว
ตรัง
เนื้อที่ : 270 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ย่านตาขาว,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
534,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 20865
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9203100201
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 44.1 ตร.ว. ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 44.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม-พัทลุง,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 15535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-1-28 ไร่ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปะเหลียน
ตรัง
เนื้อที่ : 1-1-28 ไร่
บ้านเดี่ยว
ปะเหลียน,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83520
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9204100371
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตรัง-น้ำผุด,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101071
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 127 ตร.ว. ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 127 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตรัง-กันตัง,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 84934
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100661
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 79.1 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 79.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 84350
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100421
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ การเคหะแห่งชาติ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 615,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะแห่งชาติ
ตรัง-กันตัง,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
615,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83471
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100651
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 192 ตร.ว. ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 192 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ร.พ.ช.น้ำผุด-เขาโพรง,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83395
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101211
อาคารพาณิชย์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 11 ตร.ว. ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 11 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32524
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101191
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26.2 ตร.ว. ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 26.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32523
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100611
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26.4 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 26.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 185.4 ตร.ว. ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 915,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปะเหลียน
ตรัง
เนื้อที่ : 185.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งยาว-นาทุ่ง,ปะเหลียน,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
915,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32515
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9204100481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 103.8 ตร.ว. ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 610,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สิเกา
ตรัง
เนื้อที่ : 103.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สิเกา-ไสต้นวา,สิเกา,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
610,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32511
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9205100321
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 21.4 ตร.ว. ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 2,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 21.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.นาหมื่นราษฎร์,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32506
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101201
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.8 ตร.ว. ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 590,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 21.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
590,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101171
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36.5 ตร.ว. ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 870,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 36.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตรัง-ปะเหลียน,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
870,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32500
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101161
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ควนทองสี,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100581
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100601
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31.4 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทศบาล 1,นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ย่านตาขาว
ตรัง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่าบันได,ย่านตาขาว,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25652
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9203100281
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 31.6 ตร.ว. ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 635,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
635,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25617
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100571
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตังใต้-เกาะเคี่ยม,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25607
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100591
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 124 ตร.ว. ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 405,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 124 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
405,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23558
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100361
Previous 1 2 Next