ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุรินทร์

ขายบ้าน ใน จ.สุรินทร์ ,บ้านมือสอง ใน จ.สุรินทร์

ค้นหาพบ 18 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 252 ตร.ว. ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 252 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 30873
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3205100511
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศีขรภูมิ-นาตัง,ศีขรภูมิ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 30870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3209100111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 83322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3205100501
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 293 ตร.ว. อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 293 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุรินทร์-จอมพระ,เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 84119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3201101261
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
สังขะ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สังขะ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91411
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN5409
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 358 ตร.ว. ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โนนนารายณ์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 358 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โนนนารายณ์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91363
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN560001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 215 ตร.ว. โครงการ โคกเพชร ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 215 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โคกเพชร
ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
920,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90802
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN570001
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 295 ตร.ว. ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สังขะ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 295 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สังขะ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 85940
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3210100381
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

สุรินทร์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91451
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN5406
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

สุรินทร์
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
760,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91438
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN560003
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

สุรินทร์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91166
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN5405
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 33 ตร.ว. ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

สุรินทร์
เนื้อที่ : 33 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทศบาล 3,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90348
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN5404
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 117 ตร.ว. ต.เฉนียง จ.สุรินทร์ 1,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สุรินทร์
เนื้อที่ : 117 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,900,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90263
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN5308
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

สุรินทร์
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุรินทร์-บุรีรัมย์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89853
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SRN5309
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 388 ตร.ว. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สังขะ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 388 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สังขะ-ศรีขรภูมิ,สังขะ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 89183
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3210100111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 225 ตร.ว. ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 225 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 86393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3201100491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ศีขรภูมิ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 83339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3209100112
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 158 ตร.ว. อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
รัตนบุรี
สุรินทร์
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รัตนบุรี,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 14475
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3207100041
Previous 1 Next