ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุราษฎร์ธานี

ขายบ้าน ใน จ.สุราษฎร์ธานี ,บ้านมือสอง ใน จ.สุราษฎร์ธานี

ค้นหาพบ 44 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
โครงการ จาก เนื้อที่ 1-0-23 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-0-23 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(15)
โครงการ จาก เนื้อที่ 1-0-76 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 5,998,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-0-76 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,998,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31478
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(16)
โครงการ จาก เนื้อที่ 21-0-62 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 21-0-62 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31156
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(17)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 5-0-0 ไร่ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 11,663,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 5-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท้องศาลา-บ้านศรีธนู (สฎ.3073),เกาะพะงัน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,663,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31615
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 56-0-7 ไร่ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 19,499,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 56-0-7 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง,เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
19,499,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31251
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07176
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 7 ตร.ว. ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 14,884,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รอบเกาะ,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
14,884,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30917
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H092
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 120.4 ตร.ว. ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 1,060,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 120.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายพุนพิน-ไชยา,ท่าฉาง,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,060,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 83717
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8411100081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 97 ตร.ว. ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านหมาก-คลองหา,บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 27268
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8412100551
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ สินธรพุนพิน ม.1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สินธรพุนพิน ม.1
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
410,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91503
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5443
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
พนม
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พนม,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91085
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5333
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
คลองหา,บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
930,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90970
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI560002
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 2-0-73 ไร่ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พระแสง
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 2-0-73 ไร่
บ้านเดี่ยว
พระแสง,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
670,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90858
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5416
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 156 ตร.ว. ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 3,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 156 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายรอบเกาะสมุย,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90846
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI560007
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 48 ตร.ว. โครงการ 6 บ้านย่านมะปราง ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 6 บ้านย่านมะปราง
คีรีรัฐนิคม,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90834
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5446
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ การเคหะสุราษฎร์ธานี2 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะสุราษฎร์ธานี2 ม.1
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90513
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5439
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5434
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 45 ตร.ว. ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 45 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90452
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5319
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90438
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5208
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 49 ตร.ว. ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านนาลึก-บ้านทุ่งตำเสา,บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
770,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90415
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI560004
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 239 ตร.ว. โครงการ 3 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 239 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 3
บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,050,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90381
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5426
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-1-25 ไร่ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 556,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พระแสง
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-1-25 ไร่
บ้านเดี่ยว
พระแสง,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
556,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90260
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5307
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สายวัดกรวด-สามแยกคูหา,กาญจนดิษฐ์,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90178
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5435
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90147
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5436
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 33 ตร.ว. โครงการ เพ็ญธินันท์ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 33 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพ็ญธินันท์
วัดท่าไทร,กาญจนดิษฐ์,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90130
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI570001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 310,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ม.คุ้มรักษ์,พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
310,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90057
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5429
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ คุ้มรักษ์ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ คุ้มรักษ์
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
260,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89981
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5303
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31 ตร.ว. ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 31 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กาญจนดิษฐ์,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89749
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5417
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-3-47 ไร่ ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-3-47 ไร่
บ้านเดี่ยว
วิภาวดี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
680,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5311
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89655
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5430
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 610,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนาเดิม
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนาเดิม,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
610,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89621
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SNI5322
Previous 1 2 Next