ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

บ้านมือสอง สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 22 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23.4 ตร.ว. ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 23.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ยธ.บ้านสนามชัย-บ้านท,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 84774
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201101381
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 310,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
310,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 33008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-09-1-0122-1
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 28983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100461
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 875,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
875,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 25702
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100121
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 23.3 ตร.ว. ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 23.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 21425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7202100341
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 685,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
685,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 21332
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100081
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ สถาพรวิลเลจ ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สถาพรวิลเลจ
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 17518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100821
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 5 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 3,295,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.อู่ทอง-ดอนจันทร์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,295,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 17134
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100501
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 42.6 ตร.ว. โครงการ บัวคลี่ ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 42.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวคลี่
บ้านสนามชัย-บ้านทองร,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 16425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100871
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 14961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201101031
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 23.1 ตร.ว. ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 455,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 23.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.บ.ท่าระหัด-บ.ราง,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
455,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12818
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100881
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
390,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12629
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101221
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 34.3 ตร.ว. โครงการ บัวคลี่ ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวคลี่
บ้านสนามชัย-บ้านทองร,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12416
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100891
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 27.7 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี
อู่ยา-ดอนเจดีย์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100951
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 208 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 505,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 208 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
505,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12257
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 690,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางยี่หน-บางตาเณร,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
690,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11642
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204100331
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน1ซ้,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11127
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 775,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์-บ้านกล้ว,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
775,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 345,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า-สองพี่น้อง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
345,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 10883
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204100311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 30807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนคอกวัว-รางพยอม,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 18194
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101081
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.สายบ้านหัวถนน,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
540,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 15742
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100841
Previous 1 Next