ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายบ้าน ใน จ.สุพรรณบุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 76 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
โรงงาน จาก เนื้อที่ 26-0-21 ไร่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 26-0-21 ไร่
โรงงาน
คั่นคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F10001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12-0-7 ไร่ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 11,237,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 12-0-7 ไร่
ที่ดินเปล่า
ถนนสายคันกั้นน้ำโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย (ทล.3507),ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,237,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10114(1)
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 28983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100461
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 875,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
875,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 25702
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 685,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
685,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 21332
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100081
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ สถาพรวิลเลจ ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สถาพรวิลเลจ
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 17518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100821
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 42.6 ตร.ว. ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 42.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านสนามชัย-บ้านทองร,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 16425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100871
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 14961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201101031
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 23.1 ตร.ว. ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 455,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 23.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.บ.ท่าระหัด-บ.ราง,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
455,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12818
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100881
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 34.3 ตร.ว. โครงการ บัวคลี่ 8 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวคลี่ 8
บ้านสนามชัย-บ้านทองร,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12416
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100891
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 27.7 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี
อู่ยา-ดอนเจดีย์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201100951
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน1ซ้,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11127
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์-บ้านกล้ว,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 345,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า-สองพี่น้อง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
345,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 10883
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204100311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 30807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100211
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บัวมาลัย 9 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บัวมาลัย 9
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91392
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560011
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 137 ตร.ว. ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 137 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5412
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91231
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5314
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 371 ตร.ว. ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 371 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5320
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 1,250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สองพี่น้อง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,250,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560008
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 37 ตร.ว. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560001
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90809
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5414
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
460,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90618
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560004
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
280,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90606
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5417
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90173
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560012
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองหญ้าไซ,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90122
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5410
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 62 ตร.ว. ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ด่านช้าง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
720,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB550001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 126 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5301
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
770,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89919
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5339
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 134 ตร.ว. ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
280,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89886
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5334
Previous 1 2 3 Next