ขายบ้านมือสอง ใน จ.สงขลา

บ้านมือสอง สงขลา

ค้นหาพบ 69 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 255,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
255,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 15195
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 255,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
255,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 15195
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 10,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สะเดา
สงขลา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พิชัยสงคราม,สะเดา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 20239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9010100431
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 340 ตร.ว. ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ระโนด
สงขลา
เนื้อที่ : 340 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สงขลา-ระโนด,ระโนด,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 18530
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9007100291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 15930
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100781
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 225 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 225 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สงขลา-ปัตตานี,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 20271
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005200021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 225 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 1,568,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 225 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สงขลา-ปัตตานี,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,568,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 13201
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005200011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 133 ตร.ว. ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 133 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.ท่าแมงลัก-สะพานไ,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 11230
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100461
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-30 ไร่ ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 155,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สิงหนคร
สงขลา
เนื้อที่ : 1-0-30 ไร่
ที่ดินเปล่า
รพช.ป่าขาด,สิงหนคร,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
155,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 85050
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9015100721
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 18.2 ตร.ว. ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 675,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 18.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บ้านหน้าควนลัง-บ.พรุ,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
675,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 85114
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102511
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 18.2 ตร.ว. ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 675,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 18.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บ้านหน้าควนลัง-บ.พรุ,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
675,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 85115
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102511
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
730,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 84518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101951
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ราชพฤกษ์,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 84495
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102531
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 118 ตร.ว. ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 690,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ควนเนียง
สงขลา
เนื้อที่ : 118 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงมายเลข 4208,ควนเนียง,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
690,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83988
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9013100061
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20.5 ตร.ว. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 20.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83987
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101961
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 30.7 ตร.ว. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 30.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83773
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 167 ตร.ว. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 965,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สทิงพระ
สงขลา
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สงขลา-ระโนด,สทิงพระ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
965,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83767
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9002100251
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22.4 ตร.ว. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 22.4 ตร.ว.
บ้านแฝด
บ้านพรุธานี,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83766
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102521
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 28.8 ตร.ว. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 28.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102541
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สะบ้าย้อย
สงขลา
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สะบ้าย้อย,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83706
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9006100401
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ ถาวรนิมิต ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ถาวรนิมิต
สงขลา-นาทวี,เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83603
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101941
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ ถาวรนิมิต ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ถาวรนิมิต
สงขลา-นาทวี,เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101941
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 15 ตร.ว. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 15 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
รัตนอุทิศ,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83537
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102551
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24.8 ตร.ว. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 24.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83464
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101711
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 130 ตร.ว. ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 455,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สะบ้าย้อย
สงขลา
เนื้อที่ : 130 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.โหนด-ควนหินกวง,สะบ้าย้อย,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
455,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 25798
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9006100321
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 26.1 ตร.ว. ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 495,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 26.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายสงขลา-นาทวี(ทล.408),เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
495,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 25627
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101881
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 106 ตร.ว. ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 24855
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102371
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 2-1-82 ไร่ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 405,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 2-1-82 ไร่
บ้านเดี่ยว
จะนะ-สงขลา,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
405,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 23447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-63 ไร่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 235,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 4-0-63 ไร่
ที่ดินเปล่า
ควนติหมุน-ทุ่งทวด,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
235,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 23435
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100701
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-25 ไร่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 425,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 1-0-25 ไร่
ที่ดินเปล่า
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
425,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 20153
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100481
Previous 1 2 3 Next