ทำเลเด่น ใน จ.สมุทรสาคร

ขายบ้านมือสอง ใน จ.สมุทรสาคร

ขายบ้าน ใน จ.สมุทรสาคร ,บ้านมือสอง ใน จ.สมุทรสาคร

ค้นหาพบ 116 รายการ
หน้า 3 จาก 4
เรียงตาม
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 7 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25369
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402101551
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 10 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25016
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402200121
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24999
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402102171
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 3 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402100721
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 26.2 ตร.ว. โครงการ เกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 26.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เกาะสมุทร
ธนบุรี-ปากท่อ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105831
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.6 ตร.ว. โครงการ ม.โชคฤทัย ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 56.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ม.โชคฤทัย
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105881
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 55.4 ตร.ว. โครงการ สวนหลวงพาวิลเลี่ยน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 55.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนหลวงพาวิลเลี่ยน
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86285
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402104041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38 ตร.ว. โครงการ สุขถาวร ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 38 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สุขถาวร
เศรษฐกิจ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86223
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105971
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16.5 ตร.ว. ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85991
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105871
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20.3 ตร.ว. ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 20.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85988
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402104241
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ ม.วิเศษสุขนคร ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ม.วิเศษสุขนคร
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85966
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105811
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ นัชชา ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นัชชา
พระราม 2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85955
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105771
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 38.5 ตร.ว. โครงการ บุรีรมย์ ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 2,124,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 38.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บุรีรมย์
พระราม2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,124,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85780
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401106041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. โครงการ เศรษฐศิริ 2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เศรษฐศิริ 2
พระราม2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85729
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401106011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41.9 ตร.ว. โครงการ เศรษฐศิริ 2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 41.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เศรษฐศิริ 2
พระราม2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85728
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105741
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22.6 ตร.ว. ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 22.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85724
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105581
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 43.8 ตร.ว. โครงการ เอกวัฒนา ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 43.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เอกวัฒนา
พุทธมณฑลสาย4,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85652
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402104311
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85619
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105651
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85614
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105751
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85613
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105531
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พระราม 2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85610
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105521
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. โครงการ เศรษฐศิริ ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เศรษฐศิริ
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85608
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105711
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ ช้างทอง 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 621,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ช้างทอง 1
คลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
621,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85607
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402104381
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 51 ตร.ม. ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 51 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ธนบุรี-ปากท่อ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 34169
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105221
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. โครงการ หลักสามนิเวศน์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หลักสามนิเวศน์
บ้านแพ้ว,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 34168
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7403100631
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 34149
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105061
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 25.2 ตร.ว. โครงการ เกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1,330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 25.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ เกาะสมุทร
เศรษฐกิจ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 27558
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401104851
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ เพชรเกษมธานี ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรเกษมธานี
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25751
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402103861
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 11 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25005
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402102721
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 3 ชั้น พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เลิศมณฑลคอนโดทาวน์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เลิศมณฑลคอนโดทาวน์
พุทธมณฑลสาย 4,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22448
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402103291
Previous 1 2 3 4 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกอำเภอ ใน จ.สมุทรสาคร