ทำเลเด่น ใน จ.สมุทรสาคร

ขายบ้านมือสอง ใน จ.สมุทรสาคร

ขายบ้าน ใน จ.สมุทรสาคร ,บ้านมือสอง ใน จ.สมุทรสาคร

ค้นหาพบ 152 รายการ
หน้า 3 จาก 6
เรียงตาม
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 7 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25369
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402101551
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 10 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25016
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402200121
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24999
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402102171
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 12 จาก จาก 3 ชั้น พื้นที่ 32 ตร.ม. โครงการ สุวรรณนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ สุวรรณนคร
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402100721
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91480
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5437
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ พุทธชาด ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พุทธชาด
เศรษฐกิจ,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5501
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 101 ตร.ว. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 101 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91398
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN550008
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91310
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5321
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เศรษฐกิจ,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN560013
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ ฟ้าใสวิลล์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 610,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ฟ้าใสวิลล์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
610,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91225
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5408
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91148
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5314
ห้องชุด จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ห้องชุด
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ห้องชุด
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
140,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91038
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5423
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ อิ่มอัมพร 9 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ อิ่มอัมพร 9
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90981
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN560014
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ จิตราเพลส ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ จิตราเพลส
เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90888
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN560017
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90767
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5328
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 83 ตร.ว. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 83 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90459
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5304
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ 2
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90297
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN560018
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. โครงการ 22 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ 22
เพชรเกษม กม.22,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90287
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN570001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90070
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5412
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. โครงการ พลอยไพลิน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พลอยไพลิน
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89937
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN560021
ห้องชุด จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ห้องชุด
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ห้องชุด
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
320,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89733
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5202
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแพ้ว,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
720,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89712
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SMN5308
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 26.2 ตร.ว. โครงการ เกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 26.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เกาะสมุทร
ธนบุรี-ปากท่อ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105831
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.6 ตร.ว. โครงการ ม.โชคฤทัย ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 56.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ม.โชคฤทัย
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105881
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 55.4 ตร.ว. โครงการ สวนหลวงพาวิลเลี่ยน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 55.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนหลวงพาวิลเลี่ยน
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86285
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402104041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38 ตร.ว. โครงการ สุขถาวร ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 38 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สุขถาวร
เศรษฐกิจ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 86223
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105971
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16.5 ตร.ว. ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 16.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85991
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105871
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20.3 ตร.ว. ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 20.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85988
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402104241
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ ม.วิเศษสุขนคร ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ม.วิเศษสุขนคร
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85966
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105811
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ นัชชา ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นัชชา
พระราม 2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 85955
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105771
Previous 1 2 3 4 5 … 6 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกอำเภอ ใน จ.สมุทรสาคร