ขายบ้านมือสอง ใน จ.ร้อยเอ็ด

บ้านมือสอง ร้อยเอ็ด

ค้นหาพบ 67 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 204 ตร.ว. ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 204 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เสลภูมิ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
410,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 24846
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4510100201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ โพธิ์สัย ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ โพธิ์สัย
ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23344
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100241
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
575,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 19099
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102471
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. โครงการ กานต์ระวี ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กานต์ระวี
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16144
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 146.6 ตร.ว. ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,060,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 146.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,060,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 32181
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102921
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,310,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,310,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11751
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102901
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 122 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการ หนองสูบ ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,010,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองสูบ
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,010,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 32177
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102571
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 2-3-93 ไร่ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 2-3-93 ไร่
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 30395
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 199 ตร.ว. โครงการ บ้านหนองแสงทุ่ง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 475,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 199 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านหนองแสงทุ่ง
กุฉินารายณ์-เสลภูมิ,โพนทอง,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
475,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 26592
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4507100971
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-1-96 ไร่ โครงการ บ้านป่าแหน ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 475,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 4-1-96 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านป่าแหน
สายร้อยเอ็ด-ศรีสมเด็,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
475,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 26127
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100091
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 87 ตร.ว. ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 690,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปัทมานนท์,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
690,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 26118
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102601
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-2-20 ไร่ โครงการ บ้านพรหมจรรย์ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 1-2-20 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านพรหมจรรย์
โพนทอง,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 24850
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4507100921
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 323 ตร.ว. โครงการ เหล่างาม ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 395,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 323 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่างาม
เกษตรวิสัย,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
395,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 24817
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4502100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ โคกก่อง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โคกก่อง
แจ้งสนิท(ทล.23),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
595,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23394
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501101491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-92 ไร่ โครงการ หนองสูง ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,090,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 1-0-92 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองสูง
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,090,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23388
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501101851
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 132.7 ตร.ว. ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 132.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,990,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23316
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501103001
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 885,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
885,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 21749
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102351
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. โครงการ บ้านพิมพิสาร ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 315,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านพิมพิสาร
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
315,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 21562
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102301
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 257 ตร.ว. โครงการ แคน ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1,340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 257 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แคน
สุวรรณภูมิ-ยโสธร,สุวรรณภูมิ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 19180
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4511100201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,070,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,070,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 18678
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102801
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 166 ตร.ว. โครงการ พิมพิสาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 166 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พิมพิสาร
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,410,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 18024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102861
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 955,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
955,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17959
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102591
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 265.3 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,070,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 265.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,070,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17931
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102811
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 129 ตร.ว. โครงการ บ้านคุยมาตย์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 835,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 129 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านคุยมาตย์
รพช.สายพิมพิสาร-หนองห่าง(2387),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
835,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17297
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102631
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 300.4 ตร.ว. โครงการ โพธิ์สัย ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 300.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โพธิ์สัย
แจ้งสนิท,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
940,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16874
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เสลภูมิ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16358
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4510100031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ ดงมัน ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พนมไพร
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดงมัน
สายพนมไพร-ยโสธร,พนมไพร,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16209
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4506100181
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ เอกอาษา 2 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 875,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เอกอาษา 2
ปัทมานนท์,จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
875,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16053
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4504100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 153 ตร.ว. ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 153 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
460,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 15985
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100191
Previous 1 2 3 Next