ขายบ้านมือสอง ใน จ.ระยอง

ขายบ้าน ใน จ.ระยอง ,บ้านมือสอง ใน จ.ระยอง

ค้นหาพบ 186 รายการ
หน้า 6 จาก 7
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89303
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42.9 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 42.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89316
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34.9 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 34.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106081
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 189.1 ตร.ว. โครงการ ชมวิว ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 189.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชมวิว
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89293
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46.1 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 46.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89300
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105841
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.5 ตร.ว. โครงการ ปรีชาเฮ้าส์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 30.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปรีชาเฮ้าส์
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89306
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105901
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42.7 ตร.ว. โครงการ * ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 42.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ *
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89312
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105971
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.1 ตร.ว. โครงการ ปรีชาเฮ้าส์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 30.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปรีชาเฮ้าส์
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89319
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106041
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม เฟส 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม เฟส 4
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
770,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89296
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105791
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86.4 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 86.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46.7 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส4) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 46.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส4)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89315
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46.8 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 46.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106071
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ อารยา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อารยา
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111071
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 27.8 ตร.ว. โครงการ * ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 27.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ *
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 77.7 ตร.ว. โครงการ พาชื่น ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 77.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พาชื่น
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 86076
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110701
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เนินพยอม,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 86062
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85761
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104191
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านนพเกตุ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หมู่บ้านนพเกตุ
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84213
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110851
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84175
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110981
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 67 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย-บ้านบึง,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83999
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105101031
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59.1 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 59.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ระยอง-บ้านแลง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83776
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110861
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ตากวน-หาดทรายทอง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110841
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19.8 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 19.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
.,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84429
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105621
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27.3 ตร.ว. ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 830,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 27.3 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
830,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 92505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111081
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านภูแสงตะวัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หมู่บ้านภูแสงตะวัน
ทล.3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 92507
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111131
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ นลินรัตน์ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นลินรัตน์
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
770,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 92506
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 89.3 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 2,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 89.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85034
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105361
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46.5 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 46.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 85018
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105371
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เนินพยอม,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84597
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110971
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50.3 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 11 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 50.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 11
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84205
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105341
Previous 1 … 4 5 6 7 Next