ขายบ้านมือสอง ใน จ.ระยอง

บ้านมือสอง ระยอง

ค้นหาพบ 305 รายการ
หน้า 6 จาก 11
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ ชมวิว ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชมวิว
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 28437
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103621
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 23.9 ตร.ว. โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 23.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ 3
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24800
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102731
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 65.7 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,040,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 65.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,040,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24796
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ ชมวิว ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 782,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชมวิว
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
782,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24792
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102501
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20.3 ตร.ว. โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 20.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ 3
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24790
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102451
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 46.1 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส5) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 46.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส5)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24779
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102371
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 45.2 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 45.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24707
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103301
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 65.4 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,072,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 65.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,072,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24664
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102241
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103171
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 57.5 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส15) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 57.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส15)
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103941
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 51.9 ตร.ว. โครงการ ชมวิว ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 51.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชมวิว
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102341
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน2
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24572
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101109831
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 13 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 13 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน
ทล.3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24558
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110031
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 18.5 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 270,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 18.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน2
ทล.3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
270,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110001
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ชมวิว ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 834,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชมวิว
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
834,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24500
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 46.1 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส5) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 46.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส5)
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
860,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24496
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 62.5 ตร.ว. โครงการ ชื่นสุข 11 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 62.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชื่นสุข 11
ทล.3376,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103121
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 28.7 ตร.ว. โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 28.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ 3
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 24464
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 69.4 ตร.ว. ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 69.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายเกาะกลอย-ปากน้ำพั,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24443
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101871
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-55 ไร่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2,325,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-55 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายบ้านเกาะ-มาบข่า,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,325,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24430
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105100391
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ พูลผลการเคหะ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พูลผลการเคหะ
ทล334,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101881
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 93.7 ตร.ว. ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 93.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เรียบคลองชลประทาน,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24417
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105100351
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ พูลผลการเคหะ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พูลผลการเคหะ
ทล.344(บ้านบึง-แกลง),แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101931
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 52.7 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 52.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 18751
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102851
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20.2 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 20.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน2
ระยอง-บ้านแลง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 18269
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101109161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เทศบาล 58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 15079
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102691
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 245.7 ตร.ว. โครงการ คลิฟชอร์วิลล์ รีสอร์ท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 3,680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 245.7 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ คลิฟชอร์วิลล์ รีสอร์ท
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 11895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102100021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.5 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 56.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85120
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.5 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 56.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85121
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.5 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 56.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85121
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104711
Previous 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Next