ขายบ้านมือสอง ใน จ.ระยอง

ขายบ้าน ใน จ.ระยอง ,บ้านมือสอง ใน จ.ระยอง

ค้นหาพบ 223 รายการ
หน้า 6 จาก 8
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5307
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 13 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 13 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
300,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90742
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5405
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

ระยอง
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5208
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
370,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90701
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5312
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90678
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG560028
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
360,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90574
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5203
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90369
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5311
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90338
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5334
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
450,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90259
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5313
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90243
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5406
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.แกลง จ.ระยอง 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านแฝด

ระยอง
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
บ้านแฝด
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90232
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5325
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.ทับมา จ.ระยอง 1,530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

ระยอง
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,530,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89822
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5320
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านแฝด

ระยอง
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
บ้านแฝด
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
380,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89714
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5414
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 29 ตร.ว. ต.เชิงเนิน จ.ระยอง 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

ระยอง
เนื้อที่ : 29 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89705
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG5326
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 49 ตร.ว. ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

ระยอง
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
900,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89668
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG560031
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. จ.ระยอง 1,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์

ระยอง
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สุขุมวิท,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89577
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG560030
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 1,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์

ระยอง
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89491
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RYG560029
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 66 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 66 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดโขดหิน-เขาไผ่,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0897569660
รหัสทรัพย์ : 91576
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101908004
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
ที่ดิน
บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0880064385
รหัสทรัพย์ : 91575
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105900034
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 27.8 ตร.ว. โครงการ * ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 27.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ *
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105821
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.5 ตร.ว. โครงการ ปรีชาเฮ้าส์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 30.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปรีชาเฮ้าส์
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89306
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105901
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ระยอง-บ้านค่าย,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0806447733
รหัสทรัพย์ : 89282
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101907986
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.9 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 49.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม(เฟส2)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89313
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105981
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 26.6 ตร.ว. โครงการ * ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 26.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ *
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.3376,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89295
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105781
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.6 ตร.ว. โครงการ ปรีชาเฮ้าส์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 30.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปรีชาเฮ้าส์
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89302
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105861
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86.4 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 86.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42.9 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 42.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89316
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102106011
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 222 ตร.ว. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 222 ตร.ว.
ที่ดิน
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0857199064
รหัสทรัพย์ : 89284
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103901735
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
ทาวน์เฮ้าส์
ค.2 ตำบล เชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0861508397
รหัสทรัพย์ : 89291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101908002
Previous 1 … 4 5 6 7 8 Next