ขายบ้านมือสอง ใน ต. อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ขายบ้าน ใน ต. อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ,บ้านมือสอง ใน ต. อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค้นหาพบ 13 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 905,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลมหลง,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
905,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31858
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08070(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 974,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 85 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านหลังแดง-บ้านอ่าวปอ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
974,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31285
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,286,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลมหลง,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,286,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31659
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08134
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 26 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,941,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านหลังแดง-บ้านอ่าวปอ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,941,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31149
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07205
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 19-0-97 ไร่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 160,227,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 19-0-97 ไร่
ที่ดินเปล่า
ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
160,227,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L269
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านหลังแดง - บ้านอ่าวปอ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,210,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30962
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07099
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 94 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,077,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 94 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านหลังแดง-บ้านอ่าวปอ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,077,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30738
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07152
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ บ้านดอนวิลเลจ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บ้านดอนวิลเลจ
บ้านดอน-บ้านยา,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 30694
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101751
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด
ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101801
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46.8 ตร.ว. โครงการ ศุภมาศ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 46.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ศุภมาศ
ท่าเรือ-ป่าคลอก-เมือ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86341
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101821
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ บ้านดอนวิลเลจ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บ้านดอนวิลเลจ
บ้านดอน-บ้านใหญ่,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86296
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101791
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24.2 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 24.2 ตร.ว.
บ้านแฝด
สายท่าเรือ-ป่าคลอก-เ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 32187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101781
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101811
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภออื่นๆ ใน จ.ภูเก็ต