ขายบ้านมือสอง ใน จ.พิจิตร

ขายบ้าน ใน จ.พิจิตร ,บ้านมือสอง ใน จ.พิจิตร

ค้นหาพบ 22 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91445
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5412
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-12 ไร่ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 1-0-12 ไร่
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91015
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT560006
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5312
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 178 ตร.ว. ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร
เนื้อที่ : 178 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธิ์ประทับช้าง,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90806
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5404
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 112 ตร.ว. ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ทับคล้อ
พิจิตร
เนื้อที่ : 112 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทับคล้อ,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90656
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT560004
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
ทับคล้อ
พิจิตร
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ทับคล้อ,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90643
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5411
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
440,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90573
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5318
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.บ้านนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
สามง่าม
พิจิตร
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สามง่าม,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5317
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
วังทรายพูน
พิจิตร
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังทรายพูน,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90300
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5308
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 111 ตร.ว. ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 111 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90199
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5303
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ 4 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 4
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
530,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89856
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT560005
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89674
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT560001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 242 ตร.ว. ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 870,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ทับคล้อ
พิจิตร
เนื้อที่ : 242 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทับคล้อ,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
870,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89670
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5324
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธิ์ประทับช้าง,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89547
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5408
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 381 ตร.ว. ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 381 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89488
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT560002
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ในเมือง จ.พิจิตร 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์

พิจิตร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีมาลา,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91315
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5407
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 33 ตร.ว. ต.ในเมือง จ.พิจิตร 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

พิจิตร
เนื้อที่ : 33 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91218
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5325
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. ต.ในเมือง จ.พิจิตร 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

พิจิตร
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90548
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5311
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ในเมือง จ.พิจิตร 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านแฝด

พิจิตร
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
บ้านแฝด
ปากทาง,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90066
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT560003
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 164 ตร.ว. ต.ย่านยาว จ.พิจิตร 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

พิจิตร
เนื้อที่ : 164 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89653
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PCT5409
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 42.3 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 915,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองพิจิตร
พิจิตร
เนื้อที่ : 42.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีมาลา,เมืองพิจิตร,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
915,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพิษณุโลก
โทร : (055) 378-100-5
รหัสทรัพย์ : 85650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6601100301
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 112 ตร.ว. ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังทรายพูน
พิจิตร
เนื้อที่ : 112 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สากเหล็ก-เขาทราย,วังทรายพูน,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพิษณุโลก
โทร : (055) 378-100-5
รหัสทรัพย์ : 85624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6602100021
Previous 1 Next