ขายบ้านมือสอง ใน จ.พิจิตร

บ้านมือสอง พิจิตร

ค้นหาพบ 2 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว  จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46 ตร.ว.  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 276,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพทะเล
พิจิตร
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายโพทะเล-ทะนง,โพทะเล,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
276,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพิษณุโลก
โทร : (055) 378-100-5
รหัสทรัพย์ : 30669
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6606100021
บ้านเดี่ยว  จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 131 ตร.ว.  ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 870,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองพิจิตร
พิจิตร
เนื้อที่ : 131 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พิจิตร-ป่ามะคาบ,เมืองพิจิตร,พิจิตร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
870,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพิษณุโลก
โทร : (055) 378-100-5
รหัสทรัพย์ : 32156
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6601100271
Previous 1 Next