ค้นหาโครงการบ้าน อื่นๆ ใน อำเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ขายบ้านมือสอง ใน อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ขายบ้าน ใน อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ,บ้านมือสอง ใน อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ค้นหาพบ 2 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก  จาก  เนื้อที่ 24 ตร.ว.  ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สระโบสถ์
ลพบุรี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สระโบสถ์-หนองม่วง,สระโบสถ์,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 11210
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1608100011
บ้านเดี่ยว  จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 245 ตร.ว.  ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สระโบสถ์
ลพบุรี
เนื้อที่ : 245 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังเพลิง-หนองม่วง,สระโบสถ์,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 92305
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 16-08-1-0006-1
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี