ขายบ้านมือสอง ใน จ.ลพบุรี

ขายบ้าน ใน จ.ลพบุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.ลพบุรี

ค้นหาพบ 160 รายการ
หน้า 1 จาก 6
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 130 ตร.ว. โครงการ ร่มโพธิ์ทอง 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
เนื้อที่ : 130 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ร่มโพธิ์ทอง 2
ลพบุรี-วังม่วง,เมืองลพบุรี,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 24151
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1601100821
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 159 ตร.ว. โครงการ หนองนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 159 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองนา
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 21649
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602101171
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 192 ตร.ว. โครงการ หนองนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 130,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 192 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองนา
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
130,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 21588
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100481
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 21560
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602101081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-65 ไร่ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-0-65 ไร่
ที่ดินเปล่า
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 21486
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100731
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 21480
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 50,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สุขาภิบาล 1,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
50,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 21152
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100791
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 21077
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 202 ตร.ว. ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 202 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง-บ้านหมี่,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 20746
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100641
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 185 ตร.ว. โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 185 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 20704
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100541
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 138 ตร.ว. ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 138 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 20695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100991
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์
พัฒนานิคม-บ้านมะนาวหวาน (ทล.333),พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 20419
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602101111
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 298 ตร.ว. ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 298 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
โคกตูม-ป่าสัก(3333),พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 20347
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100821
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 76.5 ตร.ว. โครงการ โสภาพิมพ์พรรณ ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 76.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โสภาพิมพ์พรรณ
พัฒนานิคม-วังม่วง,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 20106
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100631
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 20042
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หนองนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองนา
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 19963
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100961
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 19422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ลพบุรี-วังม่วง,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 19396
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602101121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ โคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โคกตูม
โคกตูม-มะนาวหวาน,เมืองลพบุรี,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 19354
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1601101201
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-1-11 ไร่ โครงการ นันวรรณ สักทองรีสอร์ท ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1,840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านหมี่
ลพบุรี
เนื้อที่ : 4-1-11 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ นันวรรณ สักทองรีสอร์ท
บ้านหมี่-หนองม่วง,บ้านหมี่,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,840,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 19083
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1606100031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-46 ไร่ โครงการ เมืองใหม่ชัยบาดาล ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-1-46 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เมืองใหม่ชัยบาดาล
สระบุรี-หล่มสัก,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. โครงการ หนองนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองนา
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 18425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100971
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
165,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18385
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100851
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 76 ตร.ว. โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ต่อเงินการ์เด้นวิลล์
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18384
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100391
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-0 ไร่ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-2-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายสามแยกนิคมลพบุรี-,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18363
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602101831
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18101
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100441
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 107 ตร.ว. โครงการ หนองนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 107 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองนา
โคกตูม-แม่น้ำป่าสัก,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 17970
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100901
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พัฒนานิคม
ลพบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ลพบุรี-วังม่วง,พัฒนานิคม,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 17954
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1602100371
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ โคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โคกตูม
โคกตูม-มะนาวหวาน,เมืองลพบุรี,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 17933
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1601100891
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-6 ไร่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-1-6 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุระนารายณ์,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
460,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 17908
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100011
Previous 1 2 3 4 5 … 6 Next