ขายบ้านมือสอง ใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ขายบ้าน ใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ,บ้านมือสอง ใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 955,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
955,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31536
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13002
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 98 ตร.ว. ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 84996
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4008101291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 168 ตร.ว. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 168 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
อุบลรัตน์-บ้านทรัพย์ภูพาน(ทล.2416),อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 12191
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4008100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
อุบลรัตน์-บ้านทรัพย์ภูพาน(ทล.2416),อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 15117
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4008100401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 125 ตร.ว. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 125 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
อุบลรัตน์-บ้านทรัพย์ภูพาน(2146),อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10980
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4008100531
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น