ขายบ้านมือสอง ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บ้านมือสอง บ้านไผ่

ค้นหาพบ 6 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ บ้านละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 555,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านละว้า
สายชนบท-บ้านไผ่ทล229,บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
555,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 00001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101061
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 555,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายชนบท-บ้านไผ่ทล229,บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
555,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 00001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101061
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. โครงการ เปลือยใหญ่ ต.เปือยใหญ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เปลือยใหญ่
บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
575,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 83487
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 61 ตร.ว. โครงการ บ้านสำราญ ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 836,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 61 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสำราญ
มิตรภาพ(ทล.2),บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
836,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13563
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010100701
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ เหล่าหลวง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่าหลวง
เลี่ยงเมืองบ้านไผ่,บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
40,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13478
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010100491
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชนบท-บ้านไผ่(ทล.229),บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 26024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010100991
Previous 1 Next