ขายบ้านมือสอง ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ขายบ้าน ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ,บ้านมือสอง ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ค้นหาพบ 9 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
575,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 83487
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 61 ตร.ว. โครงการ บ้านสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 61 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสำราญ
มิตรภาพ(ทล.2),บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13563
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010100701
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ รัชพล หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
อาคารพาณิชย์
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ รัชพล หมู่ 7
หนองลุมพุก,บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90780
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : KKN560002
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90385
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : KKN560010
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 293 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 293 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90078
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : KKN560013
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ 1 ต.โนนแดง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 1
บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
440,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : KKN5412
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชนบท-บ้านไผ่(ทล.229),บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 26024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010100991
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ บ้านละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านละว้า
สายชนบท-บ้านไผ่ทล229,บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 86951
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101061
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42 ตร.ว. โครงการ หนองนกเขียน ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองนกเขียน
เลี่ยงเมืองบ้านไผ่,บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
320,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 86082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101101
Previous 1 Next