ขายบ้านมือสอง ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ขายบ้าน ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ,บ้านมือสอง ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ค้นหาพบ 17 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 245 ตร.ว. ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 245 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31361
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 121 ตร.ว. ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 121 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาศรีราชา
โทร : (038) 772-032-42
รหัสทรัพย์ : 24455
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007103591
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31 ตร.ว. โครงการ ชัยรุ่งเรือง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 31 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ชัยรุ่งเรือง
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91516
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CBR560018
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ หนองขาม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หนองขาม
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89719
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CBR560009
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
ที่ดิน
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 087-6789222
รหัสทรัพย์ : 91653
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903647
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 91661
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903651
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดิน
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 087-6789222
รหัสทรัพย์ : 91652
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903646
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 91665
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903654
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 91664
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903653
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 91657
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903649
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 91663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903652
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 47 ตร.ว. ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 47 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0846955478,0894406931
รหัสทรัพย์ : 89205
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903622
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดิน
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0819120272
รหัสทรัพย์ : 89210
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903634
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ที่ดิน
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 087-6789222
รหัสทรัพย์ : 89206
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903630
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 88 ตร.ว. ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 88 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 86047
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007104281
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 15 ตร.ว. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 15 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 91660
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007903650
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 131 ตร.ว. โครงการ พูนสุขวิลล่า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีราชา
ชลบุรี
เนื้อที่ : 131 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พูนสุขวิลล่า
ชวณิชย์,ศรีราชา,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 20707
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2007100851
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี