çúҹ ͧź .ź

ºҹͧ .ͧź .ź

ºҹ .ͧź .ź ,ҹͧ .ͧź .ź

Ҿ 23 ¡
˹ 1 ҡ 1
§
͹ ҡ 鹷 123 .. .ҧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 123 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
Դ͸Ҥ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 31363
ʷѾԹҧԧҤ : C061(10)
͹ ҡ 鹷 68 .. .ҧ .ͧź .ź 883,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 68 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
883,000 ҷ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 31221
ʷѾԹҧԧҤ : C061(15)
͹ ҡ 鹷 0 .. .ҧ .ͧź .ź 2,410,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
͹
Ǫûҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
2,410,000 ҷ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 31212
ʷѾԹҧԧҤ : C10017
͹ ҡ 鹷 47 .. .ҧ .ͧź .ź 719,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 47 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
719,000 ҷ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 31179
ʷѾԹҧԧҤ : C061(8)
͹ ҡ 鹷 80 .. .ҧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 80 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
Դ͸Ҥ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 31093
ʷѾԹҧԧҤ : C061(16)
͹ ҡ 鹷 80 .. .ҧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 80 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
Դ͸Ҥ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 31056
ʷѾԹҧԧҤ : C061(12)
͹ ҡ 鹷 102 .. .ҧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 102 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
Դ͸Ҥ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 30995
ʷѾԹҧԧҤ : C061(18)
͹ ҡ 鹷 120 .. .ҧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
͹
ͧź
ź
鹷 : 120 ..
͹
Ǫлҡ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
Դ͸Ҥ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 30944
ʷѾԹҧԧҤ : C061(14)
ǹ ҡ ͷ 22.6 .. .ͧ .ͧź .ź 934,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤõԹҤԹ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 22.6 ..
ǹ
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤõԹҤԹ
934,000 ҷ
Դ : ҤõԹҤԹ
:
ʷѾ : 30910
ʷѾԹҧԧҤ : T13004
͹ 鹷 3 ҡ ҡ 8 鹷 33 .. .ʹآ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
͹
ͧź
ź
鹷 : 33 ..
͹
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 20228
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102101
ҹ ҡ 1 ͷ 54 .. ç ѹ .ͧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ҹ
ͧź
ź
ͷ : 54 ..
ҹ - ç ѹ
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 85924
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102551
ǹ ҡ ͷ 18.2 .. ç ҹ .ʹآ .ͧź .ź 810,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 18.2 ..
ǹ - ç ҹ
ʹآ(344),ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
810,000 ҷ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 32286
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102751
ǹ ҡ ͷ 51 .. ç Ť͹ . .ͧź .ź 1,200,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 51 ..
ǹ - ç Ť͹
-ҧ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
1,200,000 ҷ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 29799
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102691
ҹ ҡ 2001102711 ͷ 59 .. .¡л .ͧź .ź 2,050,000 ҷ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ҹ
ͧź
ź
ͷ : 59 ..
ҹ
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
2,050,000 ҷ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 29702
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102711
ǹ ҡ 2 ͷ 31 .. .ͧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 31 ..
ǹ
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 91622
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102831
ҹ ҡ 2 ͷ 107 .. .¡л .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ҹ
ͧź
ź
ͷ : 107 ..
ҹ
§Ҵ˹ͧ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 91623
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102841
ҹ ҡ 2 ͷ 48 .. ç ѾԹ .¡л .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ҹ
ͧź
ź
ͷ : 48 ..
ҹ - ç ѾԹ
آԷ 3,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 91625
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102871
ǹ ҡ 2 ͷ 16 .. .͹ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 16 ..
ǹ
آ(.315),ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 91626
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102891
ǹ ҡ 1 ͷ 22 .. ç ا .һ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 22 ..
ǹ - ç ا
һ-Ѵͧ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 86242
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102791
ҹὴ ҡ 1 ͷ 76.1 .. ç þҫԵ .ӹѡ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ҹὴ
ͧź
ź
ͷ : 76.1 ..
ҹὴ - ç þҫԵ
Եѹ,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 85997
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102781
ǹ ҡ 1 ͷ 17 .. .ҧ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 17 ..
ǹ
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 85950
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102811
ǹ ҡ 2 ͷ 18 .. .ҹǹ .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ǹ
ͧź
ź
ͷ : 18 ..
ǹ
ҹǹ-˹ͧҧ͡,ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 91621
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102821
ҹ ҡ 1 ͷ 50 .. .¡л .ͧź .ź Դ͸Ҥ ҷ
ѧҢͧ ҤҤʧ
ҹ
ͧź
ź
ͷ : 50 ..
ҹ
ͧź,ź
ѾԹͧ : ҤҤʧ
Դ͸Ҥ
Դ : ҢҪź
: (038) 765-779-86: 765-775
ʷѾ : 91624
ʷѾԹҧԧҤ : 2001102861
Previous 1 Next