ค้นหาโครงการบ้าน อื่นๆ ใน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ขายบ้านมือสอง ใน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ขายบ้าน ใน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ,บ้านมือสอง ใน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ค้นหาพบ 20 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 63.1 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 63.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30709
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H12005(3)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 65.1 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 65.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H12005(2)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 67.6 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 67.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30713
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H12005(1)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 28 ตร.ม. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 281,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
พหลโยธิน,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
281,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31569
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C06004
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 962,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม
พหลโยธิน,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
962,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31178
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C08024
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0926307155
รหัสทรัพย์ : 91590
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909990
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0955644497
รหัสทรัพย์ : 89144
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909989
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0955644497
รหัสทรัพย์ : 89143
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909988
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พหลโยธิน,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0901085758
รหัสทรัพย์ : 88387
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909987
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0814520638
รหัสทรัพย์ : 92199
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910004
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 64 ตร.ว. แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขาภิบาล,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 084-526-4263,083-050-6190
รหัสทรัพย์ : 92075
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909997
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พหลโยธิน,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0985025445
รหัสทรัพย์ : 92045
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909991
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 029981977
รหัสทรัพย์ : 92197
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910003
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 29 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 29 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 025380959
รหัสทรัพย์ : 92219
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910005
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0955644497
รหัสทรัพย์ : 92071
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909996
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 29 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 29 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0800703819
รหัสทรัพย์ : 92172
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910000
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 90 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พลหโยธิน,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0926307155
รหัสทรัพย์ : 92168
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042909999
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 55 ตร.ว. เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายไหม,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0823533388
รหัสทรัพย์ : 92241
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910007
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 52 ตร.ว. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วัชรพล3,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0945570719
รหัสทรัพย์ : 92194
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910002
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 18 ตร.ว. แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สายไหม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพิ่มสิน,สายไหม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 085 343 0789
รหัสทรัพย์ : 92189
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1042910001
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกแขวง ในสายไหม กรุงเทพมหานคร