ขายบ้านมือสอง ใน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ขายบ้าน ใน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ,บ้านมือสอง ใน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ค้นหาพบ 71 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-50 ไร่ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13,227,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1-0-50 ไร่
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
13,227,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06251(1)
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 8,817,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,817,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31771
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06251(2)
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 8,240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,240,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31629
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10019
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 4,644,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,644,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31488
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07005
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 4,094,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,094,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31073
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05191
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2,216,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,216,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31769
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S06017
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 4,845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,845,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08044(1)
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 57.4 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 57.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31394
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10001
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 38.4 ตร.ว. แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3,733,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 38.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม 2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,733,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31146
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10018
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 31,277,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 3-0-0 ไร่
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าข้าม,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
31,277,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30926
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09026
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 8-0-34 ไร่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 8-0-34 ไร่
ที่ดินเปล่า
อนามัยงามเจริญ,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31943
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13011
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 32.1 ตร.ว. แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 7,662,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 32.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม 2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,662,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S082
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 4,090,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,090,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85221
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13027
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 27.7 ตร.ว. แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3,266,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พระราม 2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,266,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91546
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T13005
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เทพนิมิตร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เทพนิมิตร
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24063
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021200251
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 4 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23989
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021101911
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70.1 ตร.ว. โครงการ คุณาลัย การ์เด้นรีสอร์ท แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 70.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ คุณาลัย การ์เด้นรีสอร์ท
บางขุนเทียน-ชายทะเล,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17778
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102311
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 3 ชั้น พื้นที่ 25 ตร.ม. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 215,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 25 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
215,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25595
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021101801
คอนโด จาก 8 ชั้น เนื้อที่ 27.76 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 396,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.76 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
396,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88284
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300081
คอนโด จาก 6 ชั้น เนื้อที่ 27.72 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 372,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.72 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
372,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88297
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300251
คอนโด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27.6 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.6 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300191
คอนโด จาก 6 ชั้น เนื้อที่ 27.96 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 392,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.96 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
392,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88280
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300031
คอนโด จาก 8 ชั้น เนื้อที่ 28.36 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 395,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28.36 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
395,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88287
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300131
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 56.2 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 761,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 56.2 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
761,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88300
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300281
คอนโด จาก 6 ชั้น เนื้อที่ 28.24 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 368,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28.24 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
368,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88294
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300221
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 28.24 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 378,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28.24 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
378,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88283
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300061
คอนโด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27.8 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 357,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.8 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
357,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88290
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300161
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 30.77 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 30.77 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี5
พระราม2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88279
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021101901
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 27.92 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 388,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.92 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
388,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88286
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300121
คอนโด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 28.08 ตร.ว. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 502,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28.08 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
502,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300271
Previous 1 2 3 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกแขวง ในบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร