ขายบ้านมือสอง ใน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บ้านมือสอง บางขุนเทียน

ค้นหาพบ 57 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 3 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 245,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
245,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 21625
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102491
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102211
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 3 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 353,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
353,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 21163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300231
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 2 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 21033
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300191
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 8 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 382,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
382,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20059
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300211
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 8 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 27 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 399,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 27 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
399,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 19027
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300151
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 6 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 372,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
372,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 18600
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300251
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 376,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
376,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17738
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300261
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 4 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 368,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
368,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17415
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300201
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 2 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 357,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
357,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300161
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 4 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 379,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
379,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16794
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300141
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 9 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
390,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16679
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300241
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 56 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 761,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 56 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
761,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15923
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300281
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 6 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 368,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
368,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15759
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300221
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 1 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 502,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
502,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300271
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 4 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 388,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
388,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14139
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300121
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 8 จาก จาก 9 ชั้น พื้นที่ 28 ตร.ม. โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 395,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ยุติธรรมทาวเวอร์
เอกชัย66,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
395,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14045
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021300131
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 64 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1,375,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 64 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี8
พระราม2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,375,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30515
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102751
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน5-ตึก2 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 285,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน5-ตึก2
พระยามนธาตุราชศรี,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
285,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102711
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 0 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี1
พระราม2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 28254
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102681
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 195,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
195,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17372
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102611
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เทพนิมิตร แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 70,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เทพนิมิตร
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
70,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24063
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021200251
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
พระยามนธาตุราชศรี,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22388
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102641
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ งามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1,070,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ งามเจริญ
อนามัยงามเจริญ,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,070,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83805
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102811
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 31 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 365,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี
พระราม2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
365,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 32356
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102771
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 64 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1,375,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 64 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนธนบุรี8
พระราม2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,375,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30619
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102761
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 52 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 52 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24017
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102191
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23991
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102351
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 4 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23989
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021101911
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 4 จาก จาก 5 ชั้น พื้นที่ 26 ตร.ม. โครงการ เคหะบางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะบางบอน
บางขุนเทียน,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 21482
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102481
Previous 1 2 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกแขวง ในบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร